Bun venit!

Cetatea Artelor este un centru multicultural în care tinerii se pot exprima liber într-un mediu deschis. Vrem s? surprindem diversitatea cultural? prin diferite forme de exprimare artistic?. Suntem în c?utare de elevi ?i studen?i pasiona?i de art?,  atra?i de frumuse?ea elementelor culturale, nu doar române?ti, ci ?i ale etniilor minoritare.

Recunoa?tem faptul c? România de?ine un mix cultural unic ce îmbin? elemente ?i stiluri care provin din peste zece etnii diferite. Romi, maghiari, sârbi, turci, evrei, dar ?i alte etnii ?i-au pus amprenta în acest spa?iu, prin elemente precum muzica, dansul, portul tradi?ional, mâncarea, obiceiurile ?i chiar limba. În fiecare regiune a ??rii întâlnim comunit??i etnice care ?i-au p?strat identitatea îmbinând elemente de cultur? proprii cu cele române?ti, dând na?tere unui mix autentic autohton. Scenariile sunt nenum?rate, iar noi vom încerca s? surprindem cât mai multe dintre ele în amestecuri de muzic?, dans, teatru, vestimenta?ie ?i film, pe care le vom prezenta publicului f?r? a avea alte preten?ii în afar? de buna dispozi?ie ?i celebrarea diversit??ii.

Calendarul activit??ilor ?i evenimentelor va fi publicat pe site ?i pe pagina de facebook www.facebook.com/centrulcetateaartelor. Accesul la activit??ile ?i evenimentele din Cetate este ?i va r?mâne gratuit.

Centrul Multicultural Cetatea Artelor a fost înfiin?at în cadrul proiectului omonim, derulat de ActiveWatch ?i Asocia?ia Macaia.

Proiect finan?at printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ?i Guvernul României.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.