OPENING PARTY la Cetatea Artelor

vineri | 26 iunie | 20:00 | intrare liber?

JAM SESSION
cu Mihai Iordache | Emi Ionescu | Ati de Chile | Clara Mitola | Mandela | Jeanov | Vlad

V.I.D.E.O.T.E.C.A.
cu Matze ?i Rolf

Cetatea Artelor, spa?iul în care multiculturalismul se experimenteaz? prin art?, î?i deschide por?ile!

În casa construit? în prima jum?tate a secolul al XX-lea ajungi imediat ce cobori dinspre Lasc?r Catargiu pe str. Henri Coand?, la num?rul 38. Deschizi poarta din romburi de sticl? colorat? ?i intri într-un spa?iu al deta??rii, unde cotidianul se pierde într-o cavalcad? a fericirii, l?sând loc crea?iei.

Începând cu ora 20:00, cu pu?in timp înainte de apus, deschidem por?ile Cet??ii Artelor, casa cu gr?din? ?i teras?.

Am preg?tit un Jam Session session în care toat? inspira?ia muzelor conflueaz? în coardele, tobele ?i saxofoanele muzicienilor.

Mihai Iordache (saxofon), Emi Ionescu (tobe), Ati de Chile (tobe), Clara Mitola (saxofon), Mandela (flaut), Jeanov (chitar?) ?i Vlad (chitar? bass) vor reasambla liniile melodice ?i timpanele ascult?torilor într-o sinestezie perfect? unde singura culoare a muzicii este bucuria ?i pl?cerea de a asculta.

Matze ?i Rolf vin cu V.I.D.E.O.T.E.C.A. ?i te lanseaz? într-o c?l?torie audio-video, într-un colaj menit s? suscite sim?urile ?i s? exploateze tenta dadaist? a imagina?iei.

Cetatea Artelor este un spa?iu în care tinerii se pot exprima liber într-un mediu deschis. Vrem s? surprindem diversitatea cultural? prin diferite forme de exprimare artistic?. Suntem în c?utare de liceeni ?i studen?i pasiona?i de art?, atra?i de frumuse?ea elementelor diferitelor culturi etnice din spa?iul românesc.