Cetatea Artelor la Noaptea Caselor

Vara î?i face bagajele, vacan?a s-a terminat, îns? distrac?ia abia începe! Ne preg?tim s? d?m startul sezonului de evenimente culturale în care v? vom prezenta cele mai fresh produc?ii din Cetatea Artelor.

Cet??enii no?tri n-au stat o clip?, ci au lucrat asiduu de-a lungul întregii veri, a?a c? acum e cazul s?-i l?s?m s? ne arate primele roade ale muncii lor. ?i cum Noaptea Caselor va fi mai mult ca sigur una alb?, noi ne-am propus s-o îmbr?c?m în culori ?i s-o anim?m cu expozi?ii captivante ?i performance-uri alienante.
_________________________________________________

?20:00 – Improshow – Atelierul de teatru

?21:30 – Jam Session – Mihai Iordache, Emi Ionescu ?i Atelierul de muzic?

?We are all colors, colors have feelings – Instala?ie vizual? – Atelierul de arte vizuale

?DiverCity – Expozi?ie de fotografie – Atelierul foto-video

?Expozi?ie de design vestimentar

?Afterparty – Kosta DJ Set

?Visuals – Mihai Matei Visuals
_________________________________________________

Cetatea Artelor este un centru multicultural în care tinerii arti?ti se pot exprima liber într-un mediu deschis. Surprindem diversitatea cultural? prin diferite forme de exprimare artistic?, cum ar fi muzica, teatrul, coregrafia, fotografia, artele vizuale sau designul vestimentar. Centrul Multicultural Cetatea Artelor a fost înfiin?at în cadrul proiectului omonim ?i este finan?at printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ?i Guvernul României.