Training gratuit de management cultural!

Document-page-001

Centrul Multicultural Cetatea Artelor, al?turi de ActiveWatch ?i Asocia?ia Macaia, organizeaz? în perioada 3 – 13 decembrie un training de management cultural în context multicultural. Trainingul se adreseaz? studen?ilor din facult??ile de jurnalism, comunicare ?i litere, care vor s? dobândeasc? no?iuni de management cultural ?i s? poat? organiza cu succes evenimente culturale. Suplimentar, vor fi oferite informa?ii despre sursele de finan?are pentru proiecte ?i evenimente culturale , iar cursan?ii vor putea face practic? de organizare ?i promovare a evenimentelor culturale chiar la Cetatea Artelor. Participarea la training este gratuit?.

Studen?ii vor putea organiza evenimente culturale atât în Cetate, dar ?i în afara acestui spa?iu ?i se vor putea implica în dezvoltarea proiectului prin care a fost creat centrul, totul în colaborare cu profesioni?ti din domeniul artelor ?i al comunic?rii.

Pentru înscrieri, studen?ii pot trimite CV înso?it de o scrisoare de inten?ie pe e-mail, la adresa ana@activewatch.ro . Gr?be?te-te, locurile sunt limitate!

Trainingul se desf??oar? în perioada 3 – 13 decembrie, la Centrul Multicultural „Cetatea Artelor”, în str. Henri Coand? nr. 38. Trainingul va fi compus din 8 sesiuni despre multiculturalitate ?i management cultural. Fiecare sesiune de training va dura 4 ore.

bianca_floarea

Bianca Floarea, manager cultural ?i specialist în fonduri europene pentru domeniul culturii este trainer în cadrul Cet??ii Artelor. A absolvit management cultural ?i politici culturale la Universitatea de Arte din Belgrad ?i studii culturale europene la Universitatea din Bucure?ti. În ultimii 10 ani, a lucrat în domeniul cultural în organiza?ii neguvernamentale din România ?i Belgia (Ecumest, Culture Action Europe, Funda?ia pentru o Societate Deschis?) ?i în sectorul public (Centrul de Cercetare ?i Consultan?? în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii). Din 2014 coordoneaz? activit??ile Biroului Europa Creativ? România aferente Subprogramului Cultura. Este membru fondator ?i vice-pre?edinte al Asocia?iei MetruCub – resurse pentru cultur?.

Centrul Multicultural „Cetatea Artelor” este dezvoltat în cadrul proiectului omonim derulat de ActiveWatch ?i Macaia. Proiect finan?at printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ?i Guvernul României.

www.eeagrants.org / www.fonduri-diversitate.ro