Conferințele Cetatea Artelor: Despre multiculturalitate în artă

Asocia?ia ActiveWatch a demarat seria de conferin?e „Cetatea Artelor” în licee ?i facult??i cu profil artistic din Bucure?ti. Conferin?ele prezint? elemente de realitate româneasc? multicultural? menite s? apropie tinerii arti?ti de conceptul diversit??ii în cultur? ?i art? ?i, de asemenea, s? le ofere noi surse de inspira?ie.

 

Conferin?ele ofer? liceenilor ?i studen?ilor no?iuni generale despre discriminare, stigmatizare ?i prejudec??i, precum ?i informa?ii despre istoria ?i cultura minorit??ilor na?ionale care tr?iesc în România, Toate aceste elemente au fost combinate din dorin?a organizatorilor de a promova idea multiculturalit??ii în art? si de a facilita ?i intensifica dialogul intercultural între tinerii arti?ti ?i publicul larg.

Vorbitori în cadrul conferin?elor sunt Mircea Toma, Ionu? Codreanu ?i Adrian Szelmenczi, exper?i în domeniul drepturilor omului cu o important? experien?? de training.

Conferin?ele “Cetatea Artelor” sunt organizate în cadrul proiectului omonim prin care ActiveWatch ?i Macaia au creat hub-ul artistic multicultural “Cetatea Artelor” care a antrenat în 2015 ?i 2016 dou? serii de tineri arti?ti, cei mai mul?i dintre ei elevi ai liceelor bucure?tene cu profil artistic. Proiect finan?at printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ?i Guvernul României.

ActiveWatch este o organiza?ie de drepturile omului care militeaz? pentru comunicare liber? în interes public. Prin intermediul Departamentului Antidiscriminare, este activ? din anul 2004 în lupta pentru combaterea inechit??ii sociale, a rasismului, a discrimin?rii ?i a intoleran?ei.

Macaia este o asocia?ie cultural? care reune?te tineri arti?ti, formatori, psihologi ?i traineri care au ales un stil de via?? bazat pe autoeducare continu? ?i sharing. Ei aduc o contribu?ie pozitiv? în comunitate prin ini?ierea ?i derularea de proiecte ?i programe cu impact social ?i cultural atât la nivel local cât ?i european.