Impromaniacs! Cea mai tânără trupă de improvizație din București

Trupa de improviza?ie Impromaniacs, ask antrenat? de actorul ?i improvizatorul M?d?lin Mandin în cadrul
Centrului Multicultural Cetatea Artelor, seek s-a lansat ca trup? independent?. Impromaniacs sus?ine
spectacole de teatru de improviza?ie în fiecare s?pt?mân?, prescription în diverse spa?ii culturale din Bucure?ti.
Trupa ?i-a început activitatea într-o formul? atipic? în rândul trupelor de improviza?ie, fiind compus? din
peste 15 membri ?i p?strându-?i u?ile deschise pentru orice nou talent improvizator care vrea s? tr?iasc?
experien?a Impromaniacs. Intervalul de vârst? al membrilor trupei este cuprins între 12 ?i 39 de ani. La
spectacolele Impromaniacs, nimic nu este regizat sau preg?tit dinainte. Toate scenele pornesc de la
propunerile publicului ?i se dezvolt? „aici ?i acum!”, pe scen?.

La Cetatea Arm?d?lintelor, am lucrat multe luni la rând cu peste 30 de cursan?i, am tr?it împreun? emo?ii, ne-am apropiat suflete?te, ne-am descoperit atât fragilitatea cât ?i puterea interioar?. Toate acestea la un loc fac Impromaniacs trupa mea de suflet.” – M?d?lin Mandin, actor

M?d?lin este actor profesionist ?i joac? în spectacole pe scena Teatrului Na?ional ?i în filme artistice
al?turi de actori celebri. Pe lâng? actoria clasic?, M?d?lin practic?, pred? ?i promoveaz? teatrul de
improviza?ie al?turi de trupa sa, Improvisneyland. În Cetatea Artelor, el a preg?tit elevi ?i studen?i pe
care i-a înv??at bazele improviza?iei.

Teatrul de improviza?ie este o form? de teatru care nu are nevoie de decor, recuzit?, costume, sau altfel
de echipamente specifice teatrului clasic. Improvizatorii se bazeaz? pe sugestiile oferite de c?tre public
chiar în timpul spectacolului, pentru a crea scene, personaje ?i ac?iuni. Trupa de teatru Impromaniacs s-a
format la “Cetatea Artelor” în cadrul proiectului omonim prin care ActiveWatch ?i Macaia au creat hub-ul
artistic multicultural “Cetatea Artelor” care a antrenat în 2015 ?i 2016 dou? serii de tineri arti?ti, cei mai
mul?i dintre ei elevi ai liceelor bucure?tene cu profil artistic. Proiect finan?at printr-un grant oferit de
Norvegia, Islanda, Liechtenstein ?i Guvernul României.

ActiveWatch este o organiza?ie de drepturile omului care militeaz? pentru comunicare liber? în interes public. Prin intermediul
Departamentului Antidiscriminare, este activ? din anul 2004 în lupta pentru combaterea inechit??ii sociale, a rasismului, a
discrimin?rii ?i a intoleran?ei.

Macaia este o asocia?ie cultural? care reune?te tineri arti?ti, formatori, psihologi ?i traineri care au ales un stil de via?? bazat pe
autoeducare continu? ?i sharing. Ei aduc o contribu?ie pozitiv? în comunitate prin ini?ierea ?i derularea de proiecte ?i programe
cu impact social ?i cultural atât la nivel local cât ?i european.