Training gratuit de management cultural!

Centrul Multicultural Cetatea Artelor, al?turi de ActiveWatch ?i Asocia?ia Macaia, organizeaz? în perioada 3 – 13 decembrie un training de management cultural în context multicultural. Trainingul se adreseaz? studen?ilor din facult??ile de jurnalism, comunicare ?i litere, care vor s? dobândeasc? no?iuni de management cultural ?i s? poat? organiza cu succes evenimente culturale. Suplimentar, vor fi…

Read More

Căutăm artiști!

Înscrie-te pân? pe 22 noiembrie 2015 Cetatea Artelor î?i deschide por?ile pentru a doua serie workshopuri de crea?ie ?i traininguri de multiculturalism oferite GRATUIT liceenilor din ciclul superior ?i studentilor. Centrul multicultural Cetatea Artelor deschide perioada de inscrieri pentru a doua serie de workshop-uri de creatie si traininguri multiculturale gratuite. In cadrul centrului se pot inscrie…

Read More

OPENING PARTY la Cetatea Artelor

vineri | 26 iunie | 20:00 | intrare liber? JAM SESSION cu Mihai Iordache | Emi Ionescu | Ati de Chile | Clara Mitola | Mandela | Jeanov | Vlad V.I.D.E.O.T.E.C.A. cu Matze ?i Rolf Cetatea Artelor, spa?iul în care multiculturalismul se experimenteaz? prin art?, î?i deschide por?ile! În casa construit? în prima jum?tate a…

Read More

Hai in Cetate!

Cetatea Artelor î?i deschide por?ile pentru prima serie de training-uri ?i workshop-uri! C?ut?m 90 de elevi ?i studen?i pentru a crea împreun? produse artistice multiculturale. Timp de patru luni, c?l?torim prin universurile culturale ale mai multor etnii din spa?iul geografic românesc ?i studiem elemente din tradi?ia fiec?reia. Le folosim apoi ca surs? de inspira?ie în cadrul…

Read More

Bun venit!

Cetatea Artelor este un centru multicultural în care tinerii se pot exprima liber într-un mediu deschis. Vrem s? surprindem diversitatea cultural? prin diferite forme de exprimare artistic?. Suntem în c?utare de elevi ?i studen?i pasiona?i de art?,  atra?i de frumuse?ea elementelor culturale, nu doar române?ti, ci ?i ale etniilor minoritare. Recunoa?tem faptul c? România de?ine…

Read more