Proiectul Cetatea Artelor

Proiectul Centrul Multicultural Cetatea Artelor este implementat de Asociatia ActiveWatch în parteneriat cu Asociatia Macaia, finantat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Guvernul României, în cadrul programului „Promovarea diversitatii în cultura si arta în cadrul patrimoniului cultural european”.

Obiectivul general al proiectului este promovarea multiculturalismului în art?, prin facilitarea dialogului intercultural între tinerii artisti si publicul larg, în cadrul unui program de creatie artistica centrat pe întelegerea si acceptarea diversitatii, constientizarea realitatilor sociale curente si pe dezvoltarea receptarii diversitatii culturale în rândul tinerilor.

Cum atingem acest obiectiv?

– prin extinderea ofertei de medii culturale alternative, prin organizarea si dezvoltarea unui spatiu dedicat multiculturalismului în arta, cu si în sprijinul tinerilor elevi si studenti ai institutiilor scolare din domeniul artistic, dar si de comunicare, jurnalism si litere

– prin cresterea implicarii active a 105 tineri, elevi si studenti din institutiile de învatamânt cu profil artistic/comunicare/litere/jurnalism, în viata culturala si sociala, prin derularea unui set de actiuni de constientizare a acestora cu privire la diversitatea în cultura si arta, precum si prin participarea la ateliere de creatie, cu scopul de a realiza proiecte multiculturale si de a intensifica dialogul intercultural

– promovând dialogul intercultural prin organizarea a minim 6 evenimente publice în cadrul centrului multicultural si în 4 comunitati mixte din Bucuresti si judetul Ilfov, în cadrul carora vor fi prezentate si dezbatute creatiile tinerilor artisti